Tilbage til hovedsiden       

                                                                    Links

Udtalelserne af Peter Lund er uddrag af et længere Interview, han gav til Linda Eriksen, som bragte det som en artikelserie

i Årby sogns kirkeblad. Det kan læses i sin helhed på Peter Lunds hjemmeside http://peterlund.dk

 

Mogens Fischer er nevø til Helene Hansen fra nr. 45, og han har en interessant hjemmeside, som jeg har fået lov at hente materiale

fra. http://www.mogensfischer.dk

 

Kalundborg Lokalarkiv har været mig til uvurderlig hjælp i arbejdet med bogen. På deres Mini-arkibas kan man søge i arkiverne

hjemme fra sin egen computer, ved blot at indtaste søgeord. http://kalundborg-lokalarkiv.dk/

 

Kort og Matrikelstyrelsen skiftede pr. 1-1-2013 navn til Geodatastyrelsen, og ved samme lejlighed blev det gratis at hente kort

fra deres store samling af såvel nye som gamle kort, også matrikelkort. http://www.gst.dk/ Fra deres forside vælger du "Download

Hent frie data" i nederste højre hjørne

 

Kirkebøger og folketællinger er tilgængelige på Statens arkivalier online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside. Her er masser af

timers spændende læsning.

 

I USA findes en dame, Aurelia Clemons, og hun har tilsyneladende viet sit liv til at registrere kirkebøger og alt muligt andet fra bl.a.

Danmark, og hun har også fæsteprotokollerne fra Lerchenborg fra 1738 til 1918. http://aurelia-clemons.dk/lerch-fx.htm