Tilbage til hovedsiden                                                                 

                                                              Tekster    

Skovfoged Klaus Falk har fundet denne artikel i Danmarks Naturfredningsforenings årsskrift for 1930-31. Billedet forestiller stranden ved Sortenstenshuset.                                                          Som det er omtalt i bogen byggede P. A. Lund sommerhus ved Sortensten, og forbød offentligheden adgang til skov og strand. Der rejste sig en proteststorm                                                                og sagen blev indbragt for fredningsnævnet,  men Hofjægermesteren fik medhold i sagen, og skoven blev først genåbnet for offentligheden da Lercheslægten                                                               vendte tilbage i 1952.